about us

Մեր Մասին

Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան «Պրոտոն» բժշկական ախտորոշիչ և գիտակրթական կենտրոնը հիմնադրվել է Հայաստանում՝ 2022թ-ին: Այն կամուրջ է հանդիսանում մեր արհեստավարժ ռադիոլոգների, սեփական առողջությունը գնահատող պացիենտների և ճշգրիտ ախտորոշման գինն իմացող բուժող բժիշկների միջև: Կենտրոնում տեղադրված է գերմանական Սիմենս ընկերության վերջին սերնդի 3 տեսլա հզորությամբ մագնիսա–ռեզոնանսային տոմոգրաֆը, որն օգնում է պրոֆեսիոնալ բուժանձնակազմին տրամադրել ճշգրիտ ախտորոշում, հաճախ հիվանդության ամենավաղ շրջանում:

Մեր Առաքելությունը

Նորարարական մեթոդների կիրառմամբ մատուցել բժշկական ախտորոշիչ ծառայություններ և տրամադրել ճշգրիտ եզրակացություններ:

Մեր Արժեքները

  • Շարունակական կրթություն
  • Նորարարություն
  • Թիմային աշխատանք
  • Էմպաթիա
  • Վստահություն

Մեր Տեսլականը

Դառնալ տարածաշրջանի ամենավստահելի ախտորոշիչ կենտրոնների ցանցը, թե պացիենտների, թե ուղեգրող բժիշկների համար: